XỊT MŨI FARIDAN TỪ CHÂU ÂU GIÚP KHÁNG VIRUS, THÔNG MŨI – GIẢI PHÁP MỚI BẢO VỆ ĐƯỜNG HÔ HẤP

Sản phẩm xịt mũi đầu tiên trên thị trường có chứa Fucoidan và Kappa Carrageenan

Hàm lượng cao chất Kappa Carrageenan

Khả năng hoạt động chống các loại vi rút khác nhau đã được nghiên cứu:

  • Kappa Carrageenan: Chống Rhinovirus, Coronovirus,  Influenza Virus
  • Fucoidan: RSV, Influenza Virus
Category: